Polska Palestra

Niezależna grupa dyskusyjna Adwokatów i Aplikantów Adwokackich na Facebook’u

 

Grupa powstała 29 kwietnia 2012 roku, w dniu, w którym odszedł od nas na zawsze Profesor Wiesław Chrzanowski.Pozostanie dla nas wzorem gorącego patrioty i prawego człowieka. Był również adwokatem, choć uczyniono Palestrze zaszczyt włączenia Profesora w jej szeregi, dopiero po dwudziestu jeden latach Jego starań o wpis na listę.Niech zostanie naszym Patronem i dodaje siły, abyśmy mogli godnie wypełniać swą misję dla Kraju i Obywateli.
Założycielem i administratorem grupy jest adw. Ilona Nowakowska-Góra

 

2 lutego 2018 r. grupa liczyła 4.511 członków.