2 lutego 2018

O mnie

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprócz tego jestem absolwentką Szkoły Prawa Francuskiego (WPiA UŁ/Université de Tours), a w 2008 r. ukończyłam studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalizacja: finanse międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Aplikację adwokacką ukończyłam w 2010 r. i od tego roku prowadzę własną kancelarię adwokacką. W 2016 r. zostałam członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy ORA w Łodzi.

W pracy posługuję się językiem angielskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim.

 

 

 

 

Dr Magdalena Matusiak-Frącczak jest adwokatem Członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi
wpisanym do Krajowego Rejestru Adwokatów Naczelnej Rady Adwokackiej

 

PO PRACY